Doel

A         Sportief:  Vestigen Wereldrecord 10.000 km. non-stop fietsen
B         Maatschappelijk:  Fondsen werven voor de Stichting Spieren voor Spieren

A         Sportief
De uitdaging is om het vorig jaar in Moergestel officieus gevestigde wereldrecord Lange Afstand Fietsen, 10.000 kilometer non stop, te verbeteren. Om dit een officieel karakter te geven wordt de recordpoging verreden onder de naam en reglementering van  Guinness World Record Ltd.

B         Maatschappelijk
Fondsen werven voor de Stichting Spieren voor Spieren.

Spieren voor Spieren wil dat haar netto-opbrengsten snel en effectief worden ingezet. Daartoe heeft Spieren voor Spieren een lange termijn afspraak gemaakt met het Prinses Beatrix Fonds (PBF) voor het beheer en de besteding van beschikbare middelen t.b.v. spierziekte onderzoeken. Van de netto-opbrengsten wordt jaarlijks 85% aan het PBF overgemaakt met een door Spieren voor Spieren aangewezen onderzoeksbestemming welke ligt binnen de doelstelling van het PBF, daarbij rekening houdend met het advies van de Wetenschappelijke Adviesraad van het PBF.

De overige 15% wordt door Spieren voor Spieren toebedeeld aan (schrijnende) individuele gevallen, zulks ter beoordeling van het Bestuur.

Overheadkosten (zoals salariskosten, reclamebudgetten, bureaukosten, etc) worden door een hoofdsponsor betaald.

Laatst aangepast (donderdag 04 februari 2010 19:33)